DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA

Przeprowadzenie diagnozy logopedycznej jest wskazane w sytuacji, gdy dziecko:

 • w  wieku 6 miesięcy nie gaworzy (nie powtarza sylab np. ma-ma-ma, ba-ba-ba,)
 • po ukończeniu 1 roku życia nie wypowiada sylab oraz  pojedynczych słów
 • podejrzewasz, że nie rozumie wydawanych przez Ciebie poleceń
 • w wieku 2 lat nie mówi prostych słów np. mama, baba, tata, dada,
 • między 2 a 3 rokiem życia nie wypowiada prostych zdań
 • w wieku 3 lat nie wymawia którejkolwiek z samogłosek ustnych: a, o, u, e, i, y
 • w wieku 4 lat nie potrafi opowiedzieć historyjki obrazkowej, wypowiada jedynie proste słowa lub równoważniki zdań, zniekształca wyrazy, nie wypowiada głosek:  k, g, l, ś, ź, ć, dź , s, z, c, dz, gdy zamiast głoski f, w – wymawia p, b, h, zamienia g na k, oraz zamiast r wymawia j
 • w wieku 5 lat nie wymawia głosek: sz, ż, cz, dż,
 • między 5 a 6 rokiem  życia nie wypowiada następujących głosek: l, s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, k, g, r, ą, ę oraz gdy przestawia sylaby w wyrazie, lub skraca wyrazy

 oraz gdy Twoja pociecha:

 • nawykowo oddycha buzią
 • podczas mówienia wsuwa język między przednie zęby – na każdym etapie jest to wada, z tego się nie wyrasta! Im dłużej zwlekasz, tym bardziej wada się utrwala.
 • mówi niepłynnie
 • wypowiada zdania bełkotliwie, niezrozumiale
 • gdy masz wątpliwość czy dziecko słyszy

Diagnoza logopedyczna obejmuje: konsultację, opracowanie pisemnej diagnozy z zaleceniami oraz omówienie.

TERAPIA LOGOPEDYCZNA indywidualna

Terapia logopedyczna obejmuje wszelkie zaburzenia mowy (głównie:: dyslalia, alalia, jąkanie, ćwiczenie dykcji i oddechu u dzieci, rozwijanie słuchu fonemowego itp.). Proponowany program terapeutyczny jest dostosowany do potrzeb dziecka indywidualnie. Z terapii logopedycznej mogą korzystać również osoby dorosłe (np. chcące poprawić wyrazistość przekazu lub cierpiące na afazję na skutek zmian neurologicznych).

PROFILAKTYKA LOGOPEDYCZNA grupowa dla najmłodszych - „Ćwicz swój język razem z Kropką!”

Zajęcia skierowane dla dzieci w wieku: 2-3 lat. Celem zajęć jest stymulowanie rozwoju mowy dziecka poprzez:

 • ćwiczenia aparatu artykulacyjnego
 • ćwiczenia oddechowe
 • ciekawe opowiadania logopedyczne, które rozwiną słownik dziecka
 • treningi słuchowe

Ćwiczymy poprzez zabawę! W małych, 3-4 osobowych grupach.