1. Diagnoza i Trening Przetwarzania Słuchowego NEUROFLOW

To pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (centralnymi zaburzeniami słuchu) oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku życia.

Twórcami programu Neuroflow ATS jest dr n.med Andrzej Senderski (lekarz otolaryngolog, specjalista audiolog i foniatra) oraz mgr Renata Borowiecka (pedagog specjalny, korekcyjny i neurorozwojowy oraz muzykoterapeuta)

Trening Neuroflow może być prowadzony on-line i poprzedza go diagnoza, którą można wykonać w naszej Poradni. Badanie przetwarzania słuchowego jest wskazane, jeżeli Twoje dziecko ma trudności: w skupieniu uwagi, w nauce, pisaniu i czytaniu, w nauce języków obcych, z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas, z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych, prosi często o powtórzenie pytania lub wypowiedzi, często sprawia wrażenie nieobecnego, chorowało na przewlekłe wysiękowe zapalenia ucha środkowego lub na ostre zapalenia ucha, miało przerośnięty migdałek gardłowy.

U wielu dzieci z dysleksją, trudnościami w uczeniu się, SLI lub ADHD to właśnie zaburzenia przetwarzania bodźców słuchowych są przyczyną ich trudności w uczeniu się na drodze słuchowej. Aktywny Trening Słuchowy metodą Neuroflow usprawnia: różnicowanie dźwięków mowy, naukę czytania i pisania, naukę języków obcych, utrzymanie uwagi na głosie nauczyciela w szumie i hałasie, podzielność uwagi, gdy jednocześnie mówi kilka osób, wydłuża pamięć słuchową, rozwija mowę, prawidłową artykulację i melodię języka, w efekcie skutkuje poprawą wyników w nauce, szczególnie w zakresie umiejętności czytania, pisania ze słuchu i uczenia się drogą słuchową.

Ilość etapów potrzebnych do uzyskania poprawy funkcjonowania w sferze słuchowej i zmniejszenia nasilenia objawów CAPD zależy od zaleceń terapeuty oraz od indywidualnych postępów dziecka

 

2. Trening słuchoway METODĄ WARNKEGO

 

Metoda opracowana przez Freda Warnkego przeznaczona jest do pracy z dziećmi i osobami dorosłymi, u których występują trudności w zakresie prawidłowego czytania, pisania i mówienia.

Metoda Warnkego od wielu lat jest stosowana przez terapeutów w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Od 2010 roku jest stosowana również w Polsce.

Jest to jedna z niewielu metod w obszarze treningów słuchowych o tak dobrze udokumentowanej i udowodnionej naukowo faktycznej skuteczności w pomocy dzieciomz dysleksją.

Dzięki  kompleksowemu postępowaniu diagnostycznemu i indywidualnie dobranemu treningowi, pozwala na istotne poprawienie funkcjonowania pacjenta  w zakresie dysleksji i problemów w nauce.

Efektywność terapii została zbadana przez psychologa z Uniwersytetu w Hanowerze – Uwo Tewesa  podczas dwóch projektów badawczych. W 2001 r. Tewas przeprowadził projekt standaryzacyjny 7 funkcji podstawowych w grupie 382 dzieci w wieku 5-12 lat. W badaniach przeprowadzonych rok później dokonano porównania tych danych z danymi 28 dzieci z dysleksją i uzyskano bardzo znaczące różnice.

Do terapii wykorzystujemy Brain-Boy Universal – urządzenie zostało opracowane w celu przeprowadzania treningu procesów przetwarzania i spostrzegania centralnego, zachodzących w ludzkim mózgu. Urządzenie jest łatwe w obsłudze i posiada menu przystosowane do dzieci. Za pomocą siedmiu gier w sposób przyjemny i efektywny usprawnia automatyzację bodźców wzrokowych, słuchowych oraz motorykę. Poziom zadań dopasowany jest do umiejętności uczestnika. Po określonej ilości błędów następuje zakończenie gry, dzięki czemu nie pozwala na utratę motywacji i zniechęcenie się do ćwiczenia.

Urządzenie Brain-Boy pozwala na redukcję nieprawidłowości w zakresie funkcji podstawowych. Najkorzystniej jest, jeśli ten etap przebiega równolegle na 2 poziomach – praca z terapeutą (raz w tygodniu) i indywidualne treningi w domu. Etap ten trwa 2-4 miesiące.

Trening indywidualny: wypożyczenie Brain-Boy Uniwersal do domu na 2 miesiące - 380 zł. (dodatkowo kaucja zwrotna).

Poniżej zestawienie funkcji w układzie: Nazwa funkcji z opisem i rolą w procesie czytania

 

3. Wspieranie terapii poprzez słuchawki FORBRAIN

Podczas zajęc terapeutycznych (w szczególności terapii pedagogicznej ukierunkowanej na pracę w zakresie pprawy funkcji słuchowo-językowych np. w terapii deficuty fonologicznego w dysleksji ale także np. w afazji, terapii SI) wykorzystujemy aktywne słuchawki FORBRAIN.

Forbrain uwydatnia dźwięki mowy. Poprawia świadomość i artykulację dźwięków oraz płynność wypowiedzi. Ten niezwykle czuły filtr dynamiczny pozwala mówiącemu usłyszeć swój własny, skorygowany głos. Dzięki temu sposób mówienia ulega naturalnej poprawie, niewymagającej świadomego wysiłku. Forbrain działa jak trening sluchowo-glosowy. Gdy mówimy, filtr dynamiczny zastosowany w tym niezwykłym urządzeniu koryguje dźwięk naszego głosu i natychmiast przekazuje go z powrotem do nas przez przewodnictwo kostne, czyli za pomocą drgań kości czaszki z przodu, tuż przy uchu. Jest to filtr dynamiczny, który nieustannie włącza się i wyłącza w zależności od dźwięków wydawanych przez mówiącego. Zaprogramowano go tak, by wzmacniał wysokie częstotliwości, a tłumił niskie. Słuchawki wspomagają również pamięć i koncentrację.