TRENING UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH metodą EFST - P (dr Joanne Dolhanty)

Podstawowym celem EFST jest wzmocnienie rodziców, aby poczuli się pewnie we wspieraniu swojego dziecka, niezależnie od wieku, w przechodzeniu przez różnorodne wyzwania codziennego życia i niesionych przez nie emocji. Jest to model oparty na badaniach, który został przetestowany klinicznie pod kątem wspierania rodziców i opiekunów w zakresie umiejętności wychowawczych i posiada wysoką efektywność.

 

Co zyskasz biorąc udział w treningu?
- pewność siebie we wspieraniu dziecka w obliczu trudnych emocjonalnie sytuacji,
- lepiej zrozumiesz swoje reakcje i uczucia, co pozwoli ci lepiej korzystać z umiejętności rodzicielskich,
- nauczysz się sprawniej komunikować, co za tym idzie wasza relacja stanie się bardziej otwarta i satysfakcjonująca,
- rozwiniesz umiejętność korzystania z własnych granic, co spowoduje, że dziecko zyska poczucie bezpieczeństwa,
- zyskasz sprawczość i moc w rodzicielstwie.

Trening w formie indywidualnej lub grupowej. Zajęcia grupowe rozpoczynają się po zebraniu grupy.

Zajęcia prowadzi p. Małgorzata Węgrowska-Głatki, certyfikowany terapeuta metodą dr Joanne Dolhanty. Spotkanie indywidualne - 150zł.

TRENING UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH metodą "JESTEM Z CIEBIE DUMNY" (Ben Furman)

Warsztaty  umiejętności wychowawczych dla Rodziców i Opiekunów dzieci w wieku 3-12 lat, prowdzone przez p. Agnieszkę Hirny, propagatorkę programów i uczennicę Bena Furmana.

Program obejmuje pięć dwugodzinnych spotkań, podczas których zdobędą Państwo umiejętności oraz wiedzę w zakresie poniższych zagadnień;

  1. Jak w konstruktywny sposób chwalić i motywować swoje dzieci.
  2. W jaki sposób sprawić, aby dzieci robiły to czego od nich oczekujemy.
  3. W jaki sposób współpracować z innymi dorosłymi w procesie wychowywania dzieci.
  4. W jaki sposób pomóc dzieciom w radzeniu sobie z problemami i trudnościami.
  5. W jaki sposób reagować na niepożądane zachowania.

Spotkanie indywidualne: 170zł
Dokładny termin zostanie ustalony po zebraniu się grupy.

Indywidualnie - PORADY W ZAKRESIE TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZYCH

Propozycja dla wszystkich rodziców doświadczających problemów wychowawczych z dzieckiem, którzy chcą szybko i sprawnie poznać przyczyny, mechanizm i sposoby radzenia sobie z niepożądanymi zachowaniami dziecka. W zależnosci od preferencji rodziców, mają formę konsultacji z psychologiem, gdzie zachowania dziecka są analizowane na podstawie opisu rodziców lub też na podstawie analizy nagrań zachowania dziecka w naturalnych sytaucjach domowych (analiza behawioralna).

Analiza behawioralna opiera się na analizie zachowania dziecka w jego naturalnym środowisku - w domu lub innej sytuacji wskazanej przez rodzica. Rodzice nagrywają sytuację problemową, co daje jej najbardziej realny obraz. Nagranie jest następnie analizowane przez psychologa lub pedagoga, po czym wspólnie analizowane podczas spotkania, gdzie udzielane są konkretne wskazówki postępowania. Podczas wspólnej analizy nagrania mogą uczestniczyć wszyscy dorośli opiekunowie dziecka - nie tylko rodzice, ale również dziadkowie czy opiekunki. Taka forma pracy sprzyja szybkiej i trafnej diagnozie. Spotkania odbywają się w przyjaznej, bezpiecznej atmosferze i ne wymagają obecności dziecka.

Koszt:

Porady w zakresie trundości wychowawczych na podstawie opisu zachowań dziecka przez rodziców - 150 zł (55 min). Ewentualna praca z dzieckiem - 150zł (55 min). Analiza behawioralna: 280 zł.