WEBINAR - "15 kroków w metodzie Kids' Skills" - 1,5 GODZ.

Koszt 150zł. Jeśli chcesz skorzystać z webinaru napisz do nas lub zadzwoń (malgorzata.wegrowska@gmail.com, tel. 881 277 866).

Podana cena obejmuje: dostęp do webinaru, zaświadczenie wysyłane emailem w formacie pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRENING UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH "JESTEM Z CIEBIE DUMNY" (Ben Furman)

Warsztaty  umiejętności wychowawczych dla Rodziców i Opiekunów dzieci w wieku 3-12 lat, prowdzone przez p. Agnieszkę Hirny, propagatorkę programów i uczennicę Bena Furmana.

Program obejmuje pięć dwugodzinnych spotkań podczas, których zdobędą Państwo umiejętności oraz wiedzę w zakresie poniższych zagadnień;

  1. Jak w konstruktywny sposób chwalić i motywować swoje dzieci.
  2. W jaki sposób sprawić aby dzieci robiły to co od nich oczekujemy.
  3. W jaki sposób współpracować z innymi dorosłymi w procesie wychowywania dzieci.
  4. W jaki sposób pomóc dzieciom w radzeniu sobie z problemami i trudnościami.
  5. W jaki sposób reagować na niepożądane zachowania.

Koszt warsztatów (5 spotkań): 350 pln od osoby
Dokładny termin zostanie ustalony po zebraniu się grupy.

Indywidualnie - PORADY W ZAKRESIE TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZYCH

Propozycja dla wszystkich rodziców doświadczających problemów wychowawczych z dzieckiem, którzy chcą szybko i sprawnie poznać przyczyny, mechanizm i sposoby radzenia sobie z niepożądanymi zachowaniami dziecka. W zaleznosci od preferencji rodziców mają formę konsultacji rodziców z psychologiem, gdzie zachowania dziecka są analizowane na podstawie opisu rodziców lub też na podstawie analizy nagrań zachowania dziecka w naturlanych sytaucjach domowych (analiza behawioralna).

Analiza behawioralna opiera się na analizie zachowania dziecka w jego naturalnym środowisku - w domu lub innej sytuacji wskazanej przez rodzica. Rodzice nagrywają sytuację problemową, co daje jej najbardziej realny obraz. Nagranie jest następnie analizowane przez psychologa lub pedagoga, po czym wspólnie analizowane podczas spotkania, gdzie udzielane są konkretne wskazówki postępowania. Podczas wspólnej analizy nagrania mogą uczestniczyć wszyscy dorośli opiekunowie dziecka - nie tylko rodzice, ale również dziadkowie czy opiekunki. Taka forma pracy sprzyja szybkiej i trafnej diagnozie. Spotkania odbywają się w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze i ne wymagają obecności dziecka.

Koszt:

Porady w zakresie trundości wychowawczych na podstawie opisu zachowań dziecka przez rodziców - 120 zł (55 min). Ewentualna praca z dzieckiem - 120zł (55 min).

Analiza behawioralna: 250zł. Podana cena obejmuje: pierwsze spotkanie diagnostyczne (analiza przedstawianego problemu z perspektywy opiekunów, wybór i omówienie sytuacji, które będą nagrywane, pierwsze wskazówki); analizę materiału przez terapeutę; drugie spotkanie (terapeuta wskazuje opiekunom na podstawie nagrania możliwe zmiany w sposobie postępowania z dzieckiem). Jeśli rodzice wyrażają chęć dalszej pracy przygotowują kolejne nagranie (koszt kolejnej wizyty z analiza nagrania: 180zł).

Grupowo - TRENING UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH

Grupowe zajęcia warsztatowo-wykładowe z naciskiem na ćwiczenie konkretnych umiejętności, radzenie sobie w różnorodnych sytuacjach z dziećmi. Ze względu na specyfikę problemów wychowawczych dla dzieci w różnych wieku zajecie realizowane są w grupach: grupa rodziców przedszkolaka, grupa rodziców dziecka z klas 1-6, grupa dla rodziców dzieci w okresie dojrzewania. Zajęcia zawierają część teoretyczną (ok. 30% zajęć), w której rodzice zapoznają się ze specyfiką rozwoju psychologicznego dziecka w danej fazie. W części praktycznej rodzice będą omawiane i ćwiczone konkretne umiejętności radzenia sobie w sytuacjach problemowych i rozwijania zasobów dziecka. Najczęściej zgłaszane problemy poruszane podczas treningu: jak zachęcać dziecko do współpracy, jak nagradzać a jak karać, jak budować samodzielność dziecka, jak pomagać dziecku radzić sobie z trudnymi emocjami, jak budować dobrą relację ze zbuntowanym nastolatkiem itp.

Koszt: 45 zł (1,5 godzinne spotkanie). Trening obejmuje 6 spotkań. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. W grupie uczestniczy 6-8 osób. Ilość spotkań można rozszerzyć o 3 lub 6.