Zapisy i informacje pod nr telefonu: 881 277 866

DIAGNOZY (z opinią pisemną)  
psychologiczno-pedagogiczna (dysleksja itp.) 470 zł
psychologiczno-pedagogiczna dyskalkulii 470-600 zł
diagnoza procesów integracji sensorycznej 380 zł
diagnoza logopedyczna 280-350 zł
diagnoza procesów przetwarzania słuchowego Neuroflow 280 zł
diagnoza przesiewowa kwestionariuszowa - ZA/ADHD 150 zł
diagnoza rozwoju intelektualnego (SB5; TONI; CFT1/2; WISC-R) 250-300 zł
diagnoza ADOS-2 1200 zł
   
KONSULTACJE / TERAPIA  
psychologiczna; psychoterapia (50min) 140-150 zł*
logopedyczna (55-60 min) 100 zł
trudności szkolne (w tym: terapia pedagogiczna, terapia ręki, Instrumental Enrichment) (55 min) 100 zł
integracji sensorycznej - 55 min 100 zł
integracji sensorycznej - 40 min 80 zł

Trening Umiejętności Społecznych (cykl 12 spotkań 60 min plus informacja zwrotna 30 min po zakończeniu)

800-820 zł **
mediator 140 zł

* cena w zależności od terapeuty (cena nie jest związana z kwalifikacjami i doświadczeniem terapeuty, a wynika z indywidualnej preferencji).

** 800zł w przypadku płatności jednorazowej; 820zł w przypadku rozłożenia na 2 raty.