WWR - Wczesne Wspieranie Rozwoju Dziecka

Przyjmujemy zapisy na zajęcia, które będą realizowane od stycznia 2019r. (zapisy przyjmowane będą do połowy września). Zajęcia są bezpłatne dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. W zależności od zaleceń i potrzeb dziecka realizowane są w ramach WWR zajęcia: terapia logopedyczna, psychologiczna, integracja sensoryczna itp. Najczęściej korzystają z naszej pomocy dzieci, u których rozpoznano autyzm, afazję, niedosłuch itp.

W ramach WWR dla dziecka ze spektrum autyzmu wykorzystujemy i łączymy wiele metod, aby jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby dziecka i jego potencjał. Pracę terapeutyczną opieramy m.in na: metodzie Son-Rise, DIR (Floortime), TEACCH, metoda Knillów, metody behawioralne, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, rozwijanie wspoamagającej i alternatywnej komunikacji, terapię sesoryczną itp. Ważną częścią terapii jest współpraca z rodzicem.

 

Grupowy TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DLA DZIECI

Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym, których rodzice obserwują, nadmierną nieśmiałość i wycofywanie się z kontaktów, trudnych do poskromienia, również dla dzieci z rozpoznaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Zajęcia prowadzone są w grupach do 4 dzieci, co gwarantuje efektywność pracy.

Koszt: 1 standardowy cykl obejmuje 12 spotkań (po 60 minut). Zajęcia odbywają się w grupie maksymalnie do 5 dzieci. Koszt (12 spotkań + spotkanie kwalifikacyjne) - 650zł (płatne w 2 ratach). W przypadku naboru do grup przed przerwami wakacyjnymi ilość spoktań może być mniejsza (koszt proporcjonlanie mniejszy).

Zajęcia na terenie przedszkola lub szkoły: do 5 km od Żyrardowa bez dopłaty (większa odległośc - do konsultacji indywidualnej)

Grupowy TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DLA NASTOLATKÓW

Trening umiejętności społecznych skierowany jest do nastolatków chcących pracować nad kształtowaniem umiejętności komunikacyjnych, usprawnianiem współpracy z grupą, rozwiązywaniem konfliktów, radzeniem sobie z emocjami.

Zajęcia prowadzone w formie warsztatów polecane są  w szczególności dla młodzieży od 13-15 lat która wymaga dodatkowego wsparcia w sytuacjach społecznych, nie wierzy w swoje możliwości, ma tendencję do unikania stresujących sytuacji poprzez wycofywanie się z relacji. Rodziców niepokoi często takie funkcjonowanie dziecka, czemu towarzyszyć możę spędzanie przez dziecko nadmiernej ilosci czasu przy komputerze, obniżony nastrój, trudności w wypracowaniu współpracy z nastolatkiem w zakresie obowiązków i przywilejów.

Koszt: 1 standardowy cykl obejmuje 12 spotkań (po 60 minut). Zajęcia odbywają się w grupie maksymalnie do 5 dzieci. Koszt (12 spotkań + spotkanie kwalifikacyjne) - 650zł (płatne w 2 ratach). W przypadku naboru do grup przed przerwami wakacyjnymi ilość spoktań może być mniejsza (koszt proporcjonlanie mniejszy).

Grupa dla 3-latków rozpoczynjących edukację przedszkolną

Grupa dla maluszków rozpoczynających edukację przedszkolną w wieku 3 lat. W szczególności polecana dla dzieci, które przed pójściem do przedszkola nie miały częstych okazji do kontaktu z rówieśnikami, nieśmiałych i wycofujących się z kontaktu, mających trudności w dostosowaniu się do zasad współpracy w grupie itd lub też dla dzieci, które chodzą do przedszkola ponad 1 miesiąc i mają trudności w adaptacji.

Koszt: cykl obemuje 10 zajęć (po 60 min). Zajęcia w grupie maksymalnie 5 dzieci. Koszt 550zł (płatne w 2 ratach).

Grupa terapeutyczna dla dzieci w skomplikowanej sytuacji rodzinnej

Zajęcia socjoterapeutyczne dedykowane dzieciom, które znajdują sie w trudnej skomplikowanej sytuacji rodzinnej lub doznały silnych negatywnych przeżyć (konfliktowa relacja rodziców, sytuacje okołorozwodowe, przemoc, nadużywanie alkoholu przez bliską osobę itd.). Zajęcia mają na celu dostarczenie dzieciom pozytywnych doświadczeń kompensujących poczucie braku bezpieczeństwa emocjonalnego, przeciwdziałanie poczuciu izolacji, odreagowanie napięć emocjonlanych itd. Prowadzone są przez dyplomowanego socjoterapeutę.

Koszt: cykl zajęć obejmuje 16 spotkań po 90min. Zajęcia w grupie maksymalnie 8 osób dopasowanych wiekowo. Koszt 40zł za zajęcia (łącznie 640zł, możliwośc płatności w 4 ratach).

Indywidualna PSYCHOTERAPIA DLA NASTOLATKÓW

Ta forma terapii skierowana jest do nastolatków, których rodzice wspólnie z terapeutą uznają to za najlepszą formę pomocy. Najczęściej zgłaszane problemy, które obejmuje praca terapeutyczna: trudności w relajach z rówieśnikami, nieadekwatna samoocena, obniżony nastrój, zaburzenia odżywania, lęki i trudności w sytuacjach społecznych itp.

Koszt: 120 - 140 zł (50 min). Koszt wizyty różni się w zależności od terapeuty (stawka nie wiąże się z kompetencjami i doświadczeniem terapeuty - pod tel. 881 277 866 można uzyskać szczegółowe informacje , co do cennika sesji u poszczególnych terapeutów). Spotkania odbywają sie raz na 1-2 tygodnie.