WWR - Wczesne Wspieranie Rozwoju Dziecka

Zajęcia są bezpłatne dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. W zależności od zaleceń i potrzeb dziecka realizowane są w ramach WWR zajęcia: terapia logopedyczna, psychologiczna, integracja sensoryczna itp. Najczęściej korzystają z naszej pomocy dzieci, u których rozpoznano autyzm, afazję, niedosłuch itp.

W ramach WWR dla dziecka ze spektrum autyzmu wykorzystujemy i łączymy wiele metod, aby jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby dziecka i jego potencjał. Pracę terapeutyczną opieramy m.in na: metodzie Son-Rise, DIR (Floortime), TEACCH, metoda Knillów, metody behawioralne, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, rozwijanie wspoamagającej i alternatywnej komunikacji, terapię sesoryczną itp. Ważną częścią terapii jest współpraca z rodzicem.

 

Grupowy TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DLA DZIECI

Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym, których rodzice obserwują nadmierną nieśmiałość i wycofywanie się z kontaktów, trudnych do poskromienia, również dla dzieci z rozpoznaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Jeden standardowy cykl obejmuje 12 spotkań (po 55-60 minut). Zajęcia odbywają się w grupie maksymalnie 4-8 dzieci. Koszt obejmuje 12 spotkań (co tydzień) wraz z informacją zwrotną (do 30 min.) po zakończeniu cyklu.

Zajęcia na terenie przedszkola lub szkoły: do 5 km od Żyrardowa bez dopłaty (większa odległość - do konsultacji indywidualnej).

Grupowy TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DLA NASTOLATKÓW

Trening umiejętności społecznych skierowany jest do nastolatków chcących pracować nad kształtowaniem umiejętności komunikacyjnych, usprawnianiem współpracy z grupą, rozwiązywaniem konfliktów, radzeniem sobie z emocjami.

Zajęcia prowadzone w formie warsztatów polecane są  w szczególności dla młodzieży od 13-15 lat która wymaga dodatkowego wsparcia w sytuacjach społecznych, nie wierzy w swoje możliwości, ma tendencję do unikania stresujących sytuacji poprzez wycofywanie się z relacji. Rodziców niepokoi często takie funkcjonowanie dziecka, czemu towarzyszyć możę spędzanie przez dziecko nadmiernej ilosci czasu przy komputerze, obniżony nastrój, trudności w wypracowaniu współpracy z nastolatkiem w zakresie obowiązków i przywilejów.

Grupa dla 3-latków rozpoczynjących edukację przedszkolną

Grupa dla maluszków rozpoczynających edukację przedszkolną w wieku 3 lat. W szczególności polecana dla dzieci, które przed pójściem do przedszkola nie miały częstych okazji do kontaktu z rówieśnikami, nieśmiałych i wycofujących się z kontaktu, mających trudności w dostosowaniu się do zasad współpracy w grupie itd lub też dla dzieci, które chodzą do przedszkola ponad 1 miesiąc i mają trudności w adaptacji.

 

Grupa terapeutyczna dla dzieci w skomplikowanej sytuacji rodzinnej

Zajęcia socjoterapeutyczne dedykowane dzieciom, które znajdują sie w trudnej skomplikowanej sytuacji rodzinnej lub doznały silnych negatywnych przeżyć (konfliktowa relacja rodziców, sytuacje okołorozwodowe, przemoc, nadużywanie alkoholu przez bliską osobę itd.). Zajęcia mają na celu dostarczenie dzieciom pozytywnych doświadczeń kompensujących poczucie braku bezpieczeństwa emocjonalnego, przeciwdziałanie poczuciu izolacji, odreagowanie napięć emocjonlanych itd. Prowadzone są przez dyplomowanego socjoterapeutę.

 

Indywidualna PSYCHOTERAPIA DLA NASTOLATKÓW

Ta forma terapii skierowana jest do nastolatków, których rodzice wspólnie z terapeutą uznają to za najlepszą formę pomocy. Najczęściej zgłaszane problemy, które obejmuje praca terapeutyczna: trudności w relacjach z rówieśnikami, nieadekwatna samoocena, obniżony nastrój, zaburzenia odżywania, lęki i trudności w sytuacjach społecznych itp.