Oferujemy usługi fizjoterapeutyczne w zakresie:

- Rehabilitacja dzieci i niemowląt

- Wspomaganie rozwoju małego dziecka

- Prawidłowa pielęgnacja niemowląt

- Terapia wad stóp u dzieci i niemowląt

Oferujemy diagnozę i fizjoterapię dla dzieci, w szczególności w sytuacji gdy:

  • rodzica niepokoi stan ruchowy małego dziecka, np. dostrzega asymetryczne zachowanie dziecka, tendencje odgięciowe, zbyt małą lub zbyt dużą aktywność ruchową, ale także wzmożoną płaczliwość, kłopoty ze snem czy jedzeniem
  • lekarz neurolog wyda takie zalecenia
  • rodzice chcieliby poznać prawidłowe sposoby pielęgnacji dziecka, co ma olbrzymią wartość profilaktyczną dla przyszłego rozwoju dziecka
  • u dziecka wykryto lub podejrzewa się wady postawy, wady stóp, gdy rodzice widzą potrzebę wspierania rozwoju posturalnego
  • dziecko z pomocą ćwiczeń chce pozbyć się nadwagi
  • u dziecka rozpoznano dysfunkcje natury sensorycznej (kłopoty ze sferą dotykową, czuciową, z równowagą, percepcją słuchową lub wzrokową)
  • wskazana jest jako uzupełnienia terapii ręki lub terapii logopedycznej (wady postawy mogą mieć wpływ na te sfery rozwoju dziecka)

W naszej pracy wykorzystujemy koncepcję NDT-Bobath

NDT-Bobath to metoda fizjoterapii powszechnie stosowana i akceptowana na całym świecie. Jest szczególnie efektywna w pracy z niemowlętami i dziećmi, ponieważ nie zaburza naturalnego rytmu dnia dziecka, jego interakcji z matką ani jego potrzeb rozwojowych, takich jak potrzeba miłości i bezpieczeństwa.

Głównymi założeniami koncepcji jest obserwacja małego pacjenta i analiza jego indywidualnych możliwości, a także nieprawidłowych ruchów. W ocenie zwraca się uwagę na jakość ruchu – na to, co dziecko jest w stanie wykonać, a z czym sobie nie radzi. Kluczem do zrozumienia problemów jest bardzo dobra znajomość przebiegu prawidłowego rozwoju psychoruchowego. Taka wiedza daje podstawy do ustalenia trafnego postępowania terapeutycznego.

Terapia polega na odpowiednim dostarczaniu bodźców czuciowych i ruchowych. Stymulowane są zmysły korzystnie wpływające na rozwój. Terapeuta pomaga dziecku maksymalnie i aktywnie wykorzystać jego własny potencjał.

Koszt wizyty: 50zł (30 minut)